Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

BÁN ĐẤT NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 93-24

35 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 93-24

Bán đất tại Dầu Tiếng, Bình Dương

Diện tích: 3 HA

Quận/huyện: Dầu Tiếng

BÁN ĐẤT MẪU BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA, SP: 193-23

18 TỶ/HA

BÁN ĐẤT MẪU BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA, SP: 193-23

Bán đất mẫu Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 4 HA

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT SKC TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3,9 HA, SP: 192-23

3,5 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT SKC TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3,9 HA, SP: 192-23

Bán đất SKC tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 3,9 HA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

11,5 TỶ/HA

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

Bán đất Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 2 HA

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

70 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

30 TỶ

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

Bán đất Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 6.110 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

37 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.600 M2, SP: 148-23

22 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.600 M2, SP: 148-23

Bán đất tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.600 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2, SP: 122-23

9 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2, SP: 122-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 113-23

17 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 113-23

Bán đất tại Phú Giáo, Bình Dương:

Diện tích: 32.000 m2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 80-23

15 TỶ/HA

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 80-23

Bán đất Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 5,7 HA

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH 3 HA, SP: 57-23

3,2 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH 3 HA, SP: 57-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI AN ĐIỀN, BẾN CÁT, SP: 283-19

3 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT TẠI AN ĐIỀN, BẾN CÁT, SP: 283-19

Bán đất tại An Điền, Bến Cát

Diện tích: 40.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT HÒA LỢI, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.400 M2, SP: 208-22

7,8 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT HÒA LỢI, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.400 M2, SP: 208-22

Bán đất Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Đất mặt tiền, vị trí đẹp...

Diện tích: 5.400 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT AN LẬP, DẦU TIẾNG, DIỆN TÍCH 7.800 M2, SP: 201-22

17 TỶ

BÁN ĐẤT AN LẬP, DẦU TIẾNG, DIỆN TÍCH 7.800 M2, SP: 201-22

Bán đất An Lập, Dầu Tiếng. Diện tích : 7.800 m2

Diện tích: 7.800 M2

Quận/huyện: Dầu Tiếng

Liên hệ