Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, SP: 140-24

240 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, SP: 140-24

Bán đất khu công nghiệp Sóng Thần 3, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 40.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 26-24

130 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 26-24

Bán đất khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5 HA

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 1 HA, 2 HA, 5 HA, SP: 325, 326-23

140 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 1 HA, 2 HA, 5 HA, SP: 325, 326-23

Bán đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 1 HA, 2 HA, 5 HA

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1 HA, SP: 327-23

180 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1 HA, SP: 327-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 1 HA

Quận/huyện: Bến Cát

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 207-23

140 USD/M2

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 207-23

Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 196-23

185 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 196-23

Bán đất trong khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

160 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 2,7 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

220 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

Bán đất trong khu công nghiệp Vsip 2

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 144-23

135 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 144-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8 HA, SP: 120-23

175 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8 HA, SP: 120-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 8 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 93-23

210 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 93-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG  NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 87-23

145 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 87-23

Bán đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 5 HA

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, SP: 85-23

120 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, SP: 85-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 17 HA

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, SP: 76-23

220 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, SP: 76-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 8 HA, 22 HA

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, DIỆN TÍCH 1 HECTA, SP: 02-23

180 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, DIỆN TÍCH 1 HECTA, SP: 02-23

Bán đất khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

Liên hệ