Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ NGOÀI KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 39-24

65 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 39-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHO: 1.000 M2, SP: 32-24

55 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHO: 1.000 M2, SP: 32-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 1.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.500 M2, SP: 36-24

160 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.500 M2, SP: 36-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 299 M2, SP: 25-24

21 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 299 M2, SP: 25-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 299 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MÔT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.152 M2, SP: 23-24

90 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MÔT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.152 M2, SP: 23-24

Cho thuê nhà xưởng Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 1.152 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.600 M2, SP: 18-24

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.600 M2, SP: 18-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 3.600 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 7.000 M2, SP: 16-24

310 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 7.000 M2, SP: 16-24

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.510 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.800 M2, SP: 14-24

120 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.800 M2, SP: 14-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.800 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 14.000 M2, SP: 3-24

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 14.000 M2, SP: 3-24

Cho thuê nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M2, SP: 6-24

liên hệ

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M2, SP: 6-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 56.000 Đ/M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.100 M2 VÀ 2.400 M2, SP: 5-24

50.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.100 M2 VÀ 2.400 M2, SP: 5-24

Cho thuê nhà xưởng Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 1.100 M2 & 2.400 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.080 M2, SP: 2-24

50 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.080 M2, SP: 2-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 1.080 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 329-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 329-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 328-23

100 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 328-23

Cho thuê nhà xưởng Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 2.200 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 318-23

35 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 318-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

Liên hệ