Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ NGOÀI KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG: 14.000 M2, SP: 63-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG: 14.000 M2, SP: 63-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 16.000 M2, SP: 61-23

30.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 16.000 M2, SP: 61-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 11.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 44-23

38 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 44-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2, SP: 52-23

230 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2, SP: 52-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.200 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

 NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 14.000 M2, SP: 51-23

2,5 USD/M2

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 14.000 M2, SP: 51-23

Nhà xưởng cho thuê Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 4.400 M2, SP: 50-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 4.400 M2, SP: 50-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 4.400 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, SP: 12-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, SP: 12-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.050 M2, SP: 38-23

68 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.050 M2, SP: 38-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 1.050 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.600 M2, SP: 34-23

125 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.600 M2, SP: 34-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 1.600 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 31-23

30.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 31-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Phước

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: Bình Long

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2 KHUÔN VIÊN, SP: 24-23

55.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2 KHUÔN VIÊN, SP: 24-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.300 M2, SP: 17-23

60 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.300 M2, SP: 17-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, SP: 09-23

60 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, SP: 09-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.500 m2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 08-23

liên hệ

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 08-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 250 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 3.200 M2, SP: 06-23

100 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 3.200 M2, SP: 06-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2.000 M2

Quận/huyện: cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương

Liên hệ