Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ NGOÀI KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 70-0522

180 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 70-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 4.400 m2....

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

 CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 260 M2, SP: 69-0522

18 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 260 M2, SP: 69-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 260 m2. Nhà xưởng đã qua sử dung, hạ tầng...

Diện tích: 260 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

 CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 850 M2, SP: 68-0522

45 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 850 M2, SP: 68-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 850 m2. Nhà xưởng đã qua sử dụng còn mới,...

Diện tích: 850 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.200 M2, SP: 67-0522

58 TRIÊU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.200 M2, SP: 67-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.200 m2 nằm trong khuôn viên 1.300 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 2.400 M2, SP: 68-0522

120 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 2.400 M2, SP: 68-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.400 m2. Nhà xưởng đã qua sử...

Diện tích: 2.400 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.000 M2, SP: 61-0522

55 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.000 M2, SP: 61-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.000 m2 nằm trong khuôn viên 1.200 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 1.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 60-0522

190 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 60-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 4.600 m2. Nhà...

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 300 M2, SP: 59-0522

25 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 300 M2, SP: 59-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 300 m2 nằm trong khuôn viên rộng 1.000 m2. Nhà...

Diện tích: 300 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 420 M2, SP: 56-0522

22 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 420 M2, SP: 56-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 420 m2 ngang 8 m. Nhà xưởng có vị trí đẹp,...

Diện tích: 420 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.000 M2, SP: 54-0522

65.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.000 M2, SP: 54-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 3.800 m2....

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 51-0522

2,4 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 51-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 10.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 13.000...

Diện tích: 10.000 m2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 49-0522

65 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 49-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.200 m2 nằm trong khuôn viên...

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 600 M2, SP: 47-0522

50 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 600 M2, SP: 47-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở An Phú, Thuận An, Bình Dương, diện tích: 600 m2. Nhà xưởng đã qua sử dụng, hạ tầng...

Diện tích: 600 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

CHO THUÊ KHO XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.600 M2 , SP: 45-0522

420 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ KHO XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.600 M2 , SP: 45-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 6.600 m2 nằm trong khuôn viên rộng 11.200 m2....

Diện tích: 6.600 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 660 M2, SP: 45-0522

35 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 660 M2, SP: 45-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng ở Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 660 m2. Hạ tầng kỹ thuật hiện...

Diện tích: 660 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

Liên hệ