Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ TRONG KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 169-24

3,85 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 169-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Long An

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Bến Lức - Long An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 160-24

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 160-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2.840 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 148-24

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 148-24

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.850 M2, SP: 149-24

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.850 M2, SP: 149-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 1.850 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.400 M2, SP: 124-24

4,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.400 M2, SP: 124-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 2.400 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 3.800 M2, SP: 120-24

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 3.800 M2, SP: 120-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đồng Nai

Diện tích: 3.800 M2

Quận/huyện: Trảng Bom - Đồng Nai

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.600 M2, SP: 123-24

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.600 M2, SP: 123-24

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 6.600 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.400 M2, SP: 109-24

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.400 M2, SP: 109-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đồng Nai

Diện tích: 4.400 M2

Quận/huyện: Biên Hòa

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.800 M2, SP: 89-24

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.800 M2, SP: 89-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 5.800 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2 ,SP: 88-24

3,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2 ,SP: 88-24

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DĨ AN, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 11.500 M2, SP: 66-24

850 TRIỆU/THÁNG

NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DĨ AN, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 11.500 M2, SP: 66-24

Nhà xưởng cho thuê khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Dĩ An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 58-24

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 58-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.500 M2, SP: 29-24

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.500 M2, SP: 29-24

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA - VŨNG TÀU, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 25.000 M2, SP: 34-24

3,3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀ RỊA - VŨNG TÀU, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 25.000 M2, SP: 34-24

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích: 25.000 M2

Quận/huyện: Bà Rịa - Vũng Tàu

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 18.600 M2

3,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 18.600 M2

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

Liên hệ