Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ TRONG KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 186-23

30.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 186-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 185-23

3,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 185-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 21.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 9.400 M2, SP: 67-23 CP

4,3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 9.400 M2, SP: 67-23 CP

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 9.400 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 184-23

22.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 184-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 11.000 M2

Quận/huyện:

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2, SP: 182-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2, SP: 182-23

Cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.600 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 172-23

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 172-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.500 M2, SP: 169-23

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.500 M2, SP: 169-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 15.800 M2, SP: 168-23

85.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 15.800 M2, SP: 168-23

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

Diện tích: 15.800 M2

Quận/huyện: Dĩ An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 885 M2, SP: 143-23

2,4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 885 M2, SP: 143-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 885 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 131-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 131-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 125-23

100.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 125-23

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Cát Lái, TP Hồ Chí Minh

Diện tích: 2.200 M2

Quận/huyện: TP Hồ Chí Minh

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 117-23

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 117-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 116-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 116-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 30.000 M2, SP: 106-23

80.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 30.000 M2, SP: 106-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 6.800 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 9.700 M2, SP: 99-23

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 9.700 M2, SP: 99-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai

Diện tích: 9.700 M2

Quận/huyện: Nhơn Trạch - Đồng Nai

Liên hệ