Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KCN

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DĨ AN, DIỆN TÍCH: 10.100 M2, SP: 92-24

3,5 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, DĨ AN, DIỆN TÍCH: 10.100 M2, SP: 92-24

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 10.100 M2

Quận/huyện: Dĩ An

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17,6 HA, SP: 81-24

liên hệ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17,6 HA, SP: 81-24

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 17,6 HA

Quận/huyện:

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.993 M2, SP: 23CP-14

60 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.993 M2, SP: 23CP-14

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.993 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 16.000 M2, SP: 60-24

370 USD/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 16.000 M2, SP: 60-24

Bán nhà xưởng khu công nghiệp khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 16.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.300 M2, SP: 53-24

2,3 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.300 M2, SP: 53-24

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 11.300 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 12-24

5,6 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 12-24

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 3 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 1-24

48 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 1-24

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 303-23

11 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 303-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 28.500 M2, SP:  298-23

7 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 28.500 M2, SP: 298-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 28.500 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 285-23

6 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 285-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.500 M2, SP: 03-23

3 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.500 M2, SP: 03-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương

Diện tích: 10.500 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 1,7 HA, SP: 163-23

110 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 1,7 HA, SP: 163-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 17.000 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CỒNG NGHIỆP ĐỨC HÒA, LONG AN, DIỆN TÍCH: 30.000 MS, SP: 135-23

30 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CỒNG NGHIỆP ĐỨC HÒA, LONG AN, DIỆN TÍCH: 30.000 MS, SP: 135-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Đức Hòa, Long An

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: Đức Hòa - Long An

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 120-23

9 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 120-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 89-23

100 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 89-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

Liên hệ