Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.000 M2

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 9.000 m2 bao...

Diện tích: 9.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

4,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 15.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 15.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 12.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2

3,2 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng....

Diện tích: 2.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 12.000 m2 ( xưởng lầu )...

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.590 M2

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.590 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.590 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 2.590 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2

4,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 14.000 m2 nằm trong...

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ KHO NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.450 M2

3 usd/m2

CHO THUÊ KHO NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.450 M2

Chính chủ cần cho thuê kho, nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.450 m2. Xưởng...

Diện tích: 2.450 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.800 M2

3 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.800 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 9.800 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 9.800 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2

3,8 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 10.500 m2 nằm trong...

Diện tích: 10.500 m2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.800 M2

3,8 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.800 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bình Dương, bao gồm 2 nhà xưởng với tổng diện tích:...

Diện tích: 3.800 m2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.500 M2

3,65 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.500 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Tân Uyên, Bình Dương. Diện tích nhà xưởng: 9.500 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 9.500 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 50.000 M2

3,4 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 50.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp tại Tân Uyên, Bình Dương, bao gồm nhiều nhà xưởng với tổng diện...

Diện tích: 50.000M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 29.000 M2

3,5 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 29.000 M2

Công ty chúng tôi cho thuê nhà xưởng mới 100% trong khu công nghiệp tại Tân Uyên, Bình Dương. Khuôn viên rộng: 29.000 m2, bao gồm...

Diện tích: 29.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

4,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.500 m2 nằm trong khuôn viên...

Diện tích: 1.500 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một - Bình Dương

Liên hệ