Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.100 M2, SP: 172-22

2,9 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.100 M2, SP: 172-22

Cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương. Nhà xưởng kiên cố, cao ráo, giá cả hợp lý, khu vực dễ tuyển...

Diện tích: 3.100 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 19.500 M2, SP: 171-22

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 19.500 M2, SP: 171-22

Chính chủ cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương. Nhà xưởng trong khu công nghiệp đạt chuẩn, chắc...

Diện tích: 12.948 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, SP: 145-22

4,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, SP: 145-22

Chính chủ cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khuôn viên nhà xưởng rộng có 2 nhà xưởng mỗi...

Diện tích: 12.758 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 27.407 M2, SP: 76-0522

1 TỶ 960 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 27.407 M2, SP: 76-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 27.407 m2 nằm trong khuôn viên...

Diện tích: 27.407 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRONG  KHU CÔNG NGHIỆP DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: TỪ 1.000 ĐẾN 20.000 M2, SP: 61-0522

6,5 USD/M2, 6,2 USD/M2

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: TỪ 1.000 ĐẾN 20.000 M2, SP: 61-0522

Chính chủ cần cho thuê kho xưởng trong khu công nghiệp Dĩ An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.000 m2 đến 20.000 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 1.000 - 20.000 M2

Quận/huyện: DĨ AN

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.800 M2, SP: 48-0522

3,8 USD/M2

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.800 M2, SP: 48-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 6.800 m2 nằm trong khuôn viên rộng...

Diện tích: 6.800 M2

Quận/huyện: BẾN CÁT

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.500 M2, SP: 46-0522

18.500/THÁNG

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.500 M2, SP: 46-0522

Chính chủ cần cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.500 m2 nằm trong khuôn viên 7.500...

Diện tích: 4.500 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 15.000 M2, SP: 14-0522

4,1 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG 15.000 M2, SP: 14-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 15.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 20.000...

Diện tích: 15.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.000 M2, SP: 04-0522

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.000 M2, SP: 04-0522

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 6.000 m2, có thể xây thêm 2.500 m2....

Diện tích: 6.000 M2

Quận/huyện: BẾN CÁT

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10. 000 M2

3,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10. 000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 10.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 5.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng....

Diện tích: 5 000 M2

Quận/huyện: THỦ DẦU MỘT

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5000 M2

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 5.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng:...

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: BẾN CÁT

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.000 M2

4 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 9.000 m2 bao gồm 2 nhà xưởng...

Diện tích: 9.000 M2

Quận/huyện: BẾN CÁT

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

4,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 15.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 15.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 12.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

Liên hệ