Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

BÁN NHÀ XƯỞNG NGOÀI KCN

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2

40 tỷ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.800 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 5.300 m2....

Diện tích: 3.800 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA

160 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương, diện tích khuông viên đất rộng: 5 ha. Bao gồm 5 nhà xưởng 4.000...

Diện tích: 5 HA

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TẠI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 68.000 M2

120 tỷ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TẠI TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 68.000 M2

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 25.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 68.000...

Diện tích: 68.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2

8 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2

Chính chủ cần bán xưởng Dầu Tiếng, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 300 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 2.200 m2, diện tích...

Diện tích: 2.200 m2

Quận/huyện: Dầu Tiếng - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG  TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.600 M2

30 tỷ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.600 M2

Công ty chúng tôi cần bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.300 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 5.600 m2....

Diện tích: 5.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

55 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT - BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2

Công ty chúng tôi cần bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng bán: 8.600 m2, nằm trong khuôn viên rộng:...

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, DIỆN TÍCH ĐẤT: 24.000 M2

60 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, DIỆN TÍCH ĐẤT: 24.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.000 m2 nằm trong khuôn viên đất rộng:...

Diện tích: 12.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 24.000 M2

70 tỷ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 24.000 M2

Chính chủ cần bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng bán: 14.000 m2, nằm trong khuôn viên rộng: 24.000 m2....

Diện tích: 24.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 105.000 M2

400 tỷ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 105.000 M2

Công ty chúng tôi cần bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích khuôn viên đất rộng: 105.000 m2, bao gồm 8 nhà xưởng...

Diện tích: 105.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

Liên hệ