Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 8.300 M2, SP: 203-23-CP0624

41 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 8.300 M2, SP: 203-23-CP0624

Bán nhà xưởng Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 8.300 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.400 M2, SP: 196-24

45 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.400 M2, SP: 196-24

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.400 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 194-24

35 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 194-24

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 168-24

24 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 168-24

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 118-24

80 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 118-24

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 33.000 M2, SP: 55-24

180 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 33.000 M2, SP: 55-24

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 33.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 23.000 M2, SP: 56-24

160 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 23.000 M2, SP: 56-24

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 23.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 62-24

6 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 62-24

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 43-24

145 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 43-24

Bán nhà xưởng Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 32.000 M2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.400 M2, SP: 294-23

55 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.400 M2, SP: 294-23

Bán nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 15.400 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN ĐỊNH, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.444 M2, SP: 246-23

12,5 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN ĐỊNH, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.444 M2, SP: 246-23

Bán nhà xưởng tại Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 1.444 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 30.000 M2, SP: 258-23

6,5 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 30.000 M2, SP: 258-23

Bán nhà xưởng Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 30.0000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 13.000 M2, SP: 252-23

75 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 13.000 M2, SP: 252-23

Bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 13.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI AN ĐIỀN, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2, SP: 232-23

65 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI AN ĐIỀN, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 12.000 M2, SP: 232-23

Bán nhà xưởng tại An Điền, Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 12.000 m2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 205-23

29 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 205-23

Bán nhà xưởng tại Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

Liên hệ