Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 178-23

75 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 178-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 138-23

55 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 138-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 137-23

85 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 137-23

Bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.751 M2, SP: 112-23

28,7 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.751 M2, SP: 112-23

Bán nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5.751 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 94-23

15 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 94-23

Bán nhà xưởng Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 2.400 M2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2, SP: 83-23

44 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2, SP: 83-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương:

Diện tích: 5.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯỜNG, SP: 79-23

115 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯỜNG, SP: 79-23

Bán nhà xưởng Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.325 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11 HECTA,  SP: 77-23

220 USD/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11 HECTA, SP: 77-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 11 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2.448 M2, SP: 35-22

26,2 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2.448 M2, SP: 35-22

Bán nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.448 M2

Quận/huyện: Thuận An

BÁN NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.300 M2 CÓ NHÀ XƯỞNG, SP: 55-23

65 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.300 M2 CÓ NHÀ XƯỞNG, SP: 55-23

Bán nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 5.300 M2

Quận/huyện: Thuận An

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, SP: 53-23

40 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, SP: 53-23

Bán nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 13.600 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI PHÚ GIÁO, DIỆN TÍCH: 28.500 M2, SP: 42-23

80 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI PHÚ GIÁO, DIỆN TÍCH: 28.500 M2, SP: 42-23

Bán nhà xưởng tại Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 28.500 M2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 4.600 M2, SP: 29-23

31 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 4.600 M2, SP: 29-23

Bán nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 2.700 M2, SP: 27-23

36,5 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 2.700 M2, SP: 27-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 22.000 M2, SP: 212-22

95 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 22.000 M2, SP: 212-22

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 22.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

Liên hệ