Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Nhà xưởng cho thuê

CHO THUÊ NHÀ KHO TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.700 M2, SP: 188-23

2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ KHO TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.700 M2, SP: 188-23

Cho thuê nhà kho tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.700 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 186-23

30.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 186-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 54-23

26 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 54-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 300 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 185-23

3,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 185-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 21.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 9.400 M2, SP: 67-23 CP

4,3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 9.400 M2, SP: 67-23 CP

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 9.400 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 183-23

120 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 183-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.300 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 184-23

22.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 184-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 11.000 M2

Quận/huyện:

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2, SP: 182-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2, SP: 182-23

Cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.600 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 181-23

350 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 181-23

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 700 M2, SP: 180-23

35 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 700 M2, SP: 180-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 700 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.500 M2, SP: 178-23

310 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.500 M2, SP: 178-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 175-23

2,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 175-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 176-23

40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 176-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 800 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 173-23

450 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 173-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 8.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 172-23

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 172-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

Liên hệ