Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 38.500 M2, SP: 58-23

13 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 38.500 M2, SP: 58-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 35.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ NHÀ XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 56-23

2,7 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT CÓ NHÀ XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 56-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 11.000 M2, SP: 47-23

315 USD/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 11.000 M2, SP: 47-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 16.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 46-23

130 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 46-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 11.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 8.800 M2, SP: 41-23

70 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 8.800 M2, SP: 41-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 11.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17.000 M2, SP: 11-23

8,5 TRIỆU/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17.000 M2, SP: 11-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 17.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, GIÁ CHỈ: 33 TỶ, SP: 25-23

33 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, GIÁ CHỈ: 33 TỶ, SP: 25-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 10.600 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 04-23

68 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 04-23

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.000 M2, SP: 03-23

60 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 10.000 M2, SP: 03-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH ĐẤT: 7.700 M2, SP: 01-23

70 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH ĐẤT: 7.700 M2, SP: 01-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Sóng Thần 3

Diện tích: 7.700 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, SP: 221-22

6 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, SP: 221-22

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Vsip 2.

Diện tích: 18.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 215-22

50 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH: 5.000 M2, SP: 215-22

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

BÁN KHO XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 9.900 M2, SP: 211-22

4 TRIỆU ĐÔ

BÁN KHO XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 9.900 M2, SP: 211-22

Bán kho xưởng khu công nghiệp Vsip 2, Tân Uyên, Bình Dương. Kho xưởng hiện đại, kiên cố...

Diện tích: 9.900 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, SP: 206-22

7,5 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, SP: 206-22

Bán gấp nhà xưởng có sẵn máy móc, công nhân trong khu công Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 32.998 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 5.511 M2, SP: 80-0522

65 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 5.511 M2, SP: 80-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Dĩ An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 5.511 m2 nằm trong khuôn viên rộng....

Diện tích: 5.511 M2

Quận/huyện: DĨ AN

Liên hệ