Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 131-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 5.500 M2, SP: 131-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 23.000 M2, SP: 98-23

2,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 23.000 M2, SP: 98-23

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 23.000 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, KHUÔN VIÊN: 30.000 M2, SP: 97-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, KHUÔN VIÊN: 30.000 M2, SP: 97-23

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Phước

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Đồng Xoài - Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 217-22

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3, DIỆN TÍCH: 11.000 M2, SP: 217-22

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3

Diện tích: 11.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 28.000 M2

2,7 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 28.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Minh Hưng, Bình Phước. Diện tích nhà xưởng cho thuê: 28.000 m2 nằm...

Diện tích: 28.000 m2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 40.000 M2

2,4 usd/ m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 40.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Phước. Diện tích khuôn viên: 40.000 m2, diện tích nhà xưởng:...

Diện tích: 40.000 m2

Quận/huyện: Đồng Xoài Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

2,8 usd/ m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Bình Phước. Diện tích khuôn viên: 30.000 m2, bao gồm 2 nhà xưởng, diện tích...

Diện tích: 30.000 m2

Quận/huyện: Nam Đồng Phú Bình Phước

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG, BÌNH PHƯỚC

2.5 usd / m2

Liên hệ