Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Danh mục BĐS

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

160 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 2,7 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

11,5 TỶ/HA

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

Bán đất Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 2 HA

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

70 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

30 TỶ

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

Bán đất Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 6.110 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

220 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

Bán đất trong khu công nghiệp Vsip 2

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

37 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.600 M2, SP: 148-23

22 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.600 M2, SP: 148-23

Bán đất tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.600 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 144-23

135 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 144-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH ĐA DẠNG, SP: 132-23

110 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH ĐA DẠNG, SP: 132-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Long An

Diện tích: 1 HA TRỞ LÊN

Quận/huyện: Long An

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2, SP: 122-23

10 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.500 M2, SP: 122-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8 HA, SP: 120-23

175 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8 HA, SP: 120-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 8 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TẠI PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 113-23

17 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 32.000 M2, SP: 113-23

Bán đất tại Phú Giáo, Bình Dương:

Diện tích: 32.000 m2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 93-23

210 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 93-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG  NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 87-23

145 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 87-23

Bán đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 5 HA

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH: 24.300 M2, SP: 84-23

88 TỶ

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP LONG AN, DIỆN TÍCH: 24.300 M2, SP: 84-23

Bán đất khu công nghiệp Long An

Diện tích: 24.300 M2

Quận/huyện: Long An

Liên hệ