Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Danh mục BĐS

BÁN ĐẤT TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 93-24

35 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 93-24

Bán đất tại Dầu Tiếng, Bình Dương

Diện tích: 3 HA

Quận/huyện: Dầu Tiếng

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 26-24

130 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5 HA, SP: 26-24

Bán đất khu công nghiệp Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5 HA

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 1 HA, 2 HA, 5 HA, SP: 325, 326-23

140 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, DIỆN TÍCH: 1 HA, 2 HA, 5 HA, SP: 325, 326-23

Bán đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 1 HA, 2 HA, 5 HA

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1 HA, SP: 327-23

180 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1 HA, SP: 327-23

Bán đất trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 1 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 208-23

20 TỶ

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 208-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Phước

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 207-23

140 USD/M2

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 207-23

Chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp Đất Cuốc, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 196-23

185 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3 HA, SP: 196-23

Bán đất trong khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT MẪU BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA, SP: 193-23

18 TỶ/HA

BÁN ĐẤT MẪU BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA, SP: 193-23

Bán đất mẫu Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 4 HA

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN ĐẤT SKC TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3,9 HA, SP: 192-23

3,5 TRIỆU/M2

BÁN ĐẤT SKC TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3,9 HA, SP: 192-23

Bán đất SKC tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 3,9 HA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

160 USD/M2

BÁN ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2,7 HA, SP: 174-23

Bán đất khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 2,7 HA

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

11,5 TỶ/HA

BÁN ĐẤT PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2 HA, SP: 166-23

Bán đất Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 2 HA

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

70 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 2 HECTA, SP: 161-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

30 TỶ

BÁN ĐẤT BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.110 M2, SP: 157-23

Bán đất Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 6.110 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

220 USD/M2

BÁN ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VSIP 2, DIỆN TÍCH: 2 HECTA, SP: 156-23

Bán đất trong khu công nghiệp Vsip 2

Diện tích: 2 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

37 TỶ

BÁN ĐẤT TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 153-23

Bán đất tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

Liên hệ