Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Nhà xưởng bán

BÁN NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.333 M2, SP: 72-0522

56 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.333 M2, SP: 72-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.333 m2 nằm trong khuôn viên rộng 5.481 m2. Nhà...

Diện tích: 3.333 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.000 M2, SP: 65-0522

80 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.000 M2, SP: 65-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 6.000 m2 nằm trong khuôn rộng...

Diện tích: 6.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP  BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 59-0522

90 TỶ

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 59-0522

Chính chủ cần bán xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 7.000 m2 nằm trong khuôn viên 10.500 m2. Nhà...

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: THỦ DẦU MỘT

BÁN XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 55-0522

28 TỶ

BÁN XƯỞNG Ở THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 55-0522

Chính chủ cần bán xưởng ở Thuận An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng 1.500 m2, nằm trong khuôn viên rộng. Nhà xưởng có...

Diện tích: 1.500 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.000 M2, SP: 52-0522

55 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.000 M2, SP: 52-0522

Nhà xưởng không có nhu cầu sử dụng nay chính chủ cần bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Thủ Dầu Một, Bình Dương, diện...

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: THỦ DẦU MỘT

BÁN XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, SP: 41-0522

180 TỶ

BÁN XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 12.000 M2, SP: 41-0522

Bán xưởng khu công nghiệp Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 12.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 33.000 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 12.000 M2

Quận/huyện: BẾN CÁT

BÁN XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 33-0522

172 TỶ

BÁN XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 10.000 M2, SP: 33-0522

Chính chủ cần bán xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 10.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 16.600 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

BÁN NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 35.000 M2, SP: 28-0522

9 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG Ở TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 35.000 M2, SP: 28-0522

Chính chủ cần bán xưởng ở Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 35.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 65.782 m2. Hạ tầng...

Diện tích: 35.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

BÁN XƯỞNG TRONG CỤM KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HẠNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 26-0522

40 TỶ

BÁN XƯỞNG TRONG CỤM KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HẠNH, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 26-0522

Chính chủ cần bán xưởng trong cụm khu công nghiệp Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai, diện tích nhà xưởng 4.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: BIÊN HÒA

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.500 M2, SP: 25-0522

34 TỶ

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 3.500 M2, SP: 25-0522

Chính chủ cần bán xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.500 m2 nằm trong khuôn viên rộng 5.000 m2....

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: THỦ DẦU MỘT

BÁN  NHÀ XƯỞNG Ở BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.838,6 M2, SP: 21-0522

4,5 TRIỆU/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG Ở BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 6.838,6 M2, SP: 21-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng ở Bàu Bàng, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 6.838,6 m2 nằm trong khuôn viên rộng 12.293 m2....

Diện tích: 6.838,6 M2

Quận/huyện: BÀU BÀNG

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2

11 TRIỆU/M2

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2

Chính chủ cần bán xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương, diện tích: 2.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 3.200 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 2.000 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 47.682 M2, SP: 07-0522

4,5 TRIỆU / M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 47.682 M2, SP: 07-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Dầu Tiếng, Bình Dương, diện tích nhà xưởng bán: 47.682 m2 trong đó có 14 nhà xưởng nằm...

Diện tích: 47.682 M2

Quận/huyện: DẦU TIẾNG

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.300 M2, SP: 05-0522

2,5 TRIỆU ĐÔ

BÁN XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.300 M2, SP: 05-0522

Chính chủ cần bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Thuận An, Bình Dương. Diện tích nhà xưởng 3.300 m2 nằm trong khuôn viên...

Diện tích: 5.400 M2

Quận/huyện: THUẬN AN

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 37.000 M2, SP: 03-0522

270 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 37.000 M2, SP: 03-0522

Cần bán nhà xưởng Ở Tân Uyên, Bình Dương. Tổng diện tích đất: 37.000 m2, nhà xưởng hơn 9.000 m2, công trình khác đầy đủ,...

Diện tích: 37.000 M2

Quận/huyện: TÂN UYÊN

Liên hệ