Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Nhà xưởng bán

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 178-23

75 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 178-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 1,7 HA, SP: 163-23

110 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC, DIỆN TÍCH ĐẤT: 1,7 HA, SP: 163-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 17.000 M2

Quận/huyện: Chơn Thành - Bình Phước

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 138-23

55 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 10.000 M2, SP: 138-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 137-23

85 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 14.000 M2, SP: 137-23

Bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CỒNG NGHIỆP ĐỨC HÒA, LONG AN, DIỆN TÍCH: 30.000 MS, SP: 135-23

30 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CỒNG NGHIỆP ĐỨC HÒA, LONG AN, DIỆN TÍCH: 30.000 MS, SP: 135-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Đức Hòa, Long An

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: Đức Hòa - Long An

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 133-23

3 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 133-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 120-23

9 TRIỆU ĐÔ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 120-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.751 M2, SP: 112-23

28,7 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 5.751 M2, SP: 112-23

Bán nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5.751 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 94-23

15 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG, SP: 94-23

Bán nhà xưởng Phú Giáo, Bình Dương

Diện tích: 2.400 M2

Quận/huyện: Phú Giáo

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 89-23

100 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 20.000 M2, SP: 89-23

Bán nhà xưởng khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2, SP: 83-23

44 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.300 M2, SP: 83-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương:

Diện tích: 5.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯỜNG, SP: 79-23

115 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯỜNG, SP: 79-23

Bán nhà xưởng Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.325 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11 HECTA,  SP: 77-23

220 USD/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 11 HECTA, SP: 77-23

Bán nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 11 HECTA

Quận/huyện: Tân Uyên

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN, ĐỨC HÒA, LONG AN, SP: 71-23

250 TỶ

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HẢI SƠN, ĐỨC HÒA, LONG AN, SP: 71-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An

Diện tích: 25.000 M2

Quận/huyện: Đức Hòa - Long An

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 36.000 M2, SP: 67-23

9 TRIỆU/M2

BÁN NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH ĐẤT: 36.000 M2, SP: 67-23

Bán nhà xưởng trong khu công nghiệp Bình Dương

Diện tích: 36.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

Liên hệ