Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 218-24

55.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 218-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 217-24

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 217-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.800 M2, SP: 205-24

80 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.800 M2, SP: 205-24

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.800 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 13.000 M2, SP: 198-24

2,7 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 13.000 M2, SP: 198-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 13.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2, SP: 189-24

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 15.000 M2, SP: 189-24

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 15.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.400 M2, SP: 180-24

80.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.400 M2, SP: 180-24

Cho thuê nhà xưởng Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 8.400 M2

Quận/huyện: Dĩ An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.700 M2, SP: 184-24

65.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.700 M2, SP: 184-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 3.700 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 4.000 M2, SP: 176-24

140 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 4.000 M2, SP: 176-24

Cho thuê nhà xưởng Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2, SP: 174-24

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.000 M2, SP: 174-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.000 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 57-24

400 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 57-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 8.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 162-24

2,7 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 7.000 M2, SP: 162-24

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.500 M2, SP: 124-24

320 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.500 M2, SP: 124-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 4.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 136-24

25.000 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2, SP: 136-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.500 M2, SP: 129-24

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.500 M2, SP: 129-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 6.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.850 M2, SP: 132-24

65.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.850 M2, SP: 132-24

Cho thuê nhà xưởng tại Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 3.850 M2

Quận/huyện: Dĩ An

Liên hệ