Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.850 M2, SP: 132-24

65.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.850 M2, SP: 132-24

Cho thuê nhà xưởng tại Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 3.850 M2

Quận/huyện: Dĩ An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 2.300 M2, SP: 127-24

65.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 2.300 M2, SP: 127-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 2.300 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 112-24

240 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.000 M2, SP: 112-24

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 105-24

56.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2, SP: 105-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 15.000 M2, SP: 96-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 15.000 M2, SP: 96-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.900 M2, SP: 83-24

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.900 M2, SP: 83-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.900 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M, SP: 73-24

130 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M, SP: 73-24

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000, SP: 63-24

2,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000, SP: 63-24

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 8.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 14.000 M2, SP: 52-24

27.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 14.000 M2, SP: 52-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 39-24

65 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 39-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHO: 1.000 M2, SP: 32-24

55 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHO: 1.000 M2, SP: 32-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 1.000 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.500 M2, SP: 36-24

160 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.500 M2, SP: 36-24

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 299 M2, SP: 25-24

21 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 299 M2, SP: 25-24

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 299 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MÔT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.152 M2, SP: 23-24

90 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THỦ DẦU MÔT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.152 M2, SP: 23-24

Cho thuê nhà xưởng Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 1.152 M2

Quận/huyện: Thủ Dầu Một

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.600 M2, SP: 18-24

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.600 M2, SP: 18-24

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 3.600 M2

Quận/huyện: Bến Cát

Liên hệ