Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

360 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.500 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 12.000 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Thuận An - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương, tổng diện tích nhà xưởng: 3.500 m2 bao gồm 3 nhà xưởng. Nhà...

Diện tích: 3.500 M2

Quận/huyện: Thuận An - Bình Dương

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

150 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ KHO XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

Chính chủ cần cho thuê kho xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 2.300 m2 nằm trong khuôn viên rộng 2.500 m2. Kho xưởng được...

Diện tích: 2.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4 HA

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, diện tích khuộn viên rộng: 6 ha, bao gồm 5 nhà xưởng với tổng diện...

Diện tích: 4 HA

Quận/huyện: Phú Giáo - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2

1,5 USD / M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương, tổng diện tích nhà xưởng: 10.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng:...

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2

160 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.600 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng 2.600 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 3.000...

Diện tích: 2.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 18.000 M2

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 18.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương với tổng diện tích: 18.000 m2 bao gồm 3 nhà xưởng. Nhà xưởng...

Diện tích: 18.000 M2

Quận/huyện: Thuận An - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

130 TRIỆU / THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Dĩ An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.300 m2 nằm trong khuôn viên rộng. Nhà xưởng...

Diện tích: 2.300 M2

Quận/huyện: Dĩ An - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2

50.000 ĐỒNG/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng, nhà...

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M2

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẮC TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Bắc Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 3.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng:...

Diện tích: 3.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 7.000 M2, NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2

2,7 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 7.000 M2, NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng mới hoàn toàn tại Tân Uyên, Bình Dương. Nhà xưởng có diện tích 4.200 m2 trong khuôn viên...

Diện tích: 7.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

50.000 đồng/m2

CHO THUÊ KHO, XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

Chính chủ cần cho thuê kho, nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.500 m2, nhà xưởng đã qua sử dụng,...

Diện tích: 1.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH: 1.100 M2

75 triệu/tháng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH: 1.100 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.100 m2 nằm trong khuôn viên rộng 2.300...

Diện tích: 1.100 M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2

50.000 đồng/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 10.000 M2

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 10.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng. Nhà...

Diện tích: 10.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

2,2 USD / M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 3.500 M2

Chính chủ cần bán nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương, gần khu công nghiệp Mỹ Phước 3, diện tích nhà xưởng: 3.500 m2...

Diện tích: 3.500 m2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

Liên hệ