Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ KHO TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.700 M2, SP: 188-23

2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ KHO TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.700 M2, SP: 188-23

Cho thuê nhà kho tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.700 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 54-23

26 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 300 M2, SP: 54-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 300 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 183-23

120 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 183-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 2.300 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 181-23

350 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 7.000 M2, SP: 181-23

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 7.000 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 700 M2, SP: 180-23

35 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 700 M2, SP: 180-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 700 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.500 M2, SP: 178-23

310 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5.500 M2, SP: 178-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 175-23

2,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 20.000 M2, SP: 175-23

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát, Bình Dương

Diện tích: 20.000 M2

Quận/huyện: Bến Cát

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 176-23

40 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 800 M2, SP: 176-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 800 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 173-23

450 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 8.000 M2, SP: 173-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 8.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 8.600 M2, SP: 167-23

2,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 8.600 M2, SP: 167-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 8.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 900 M2, SP: 165-23

30 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 900 M2, SP: 165-23

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 900 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.200 M2, SP: 162-23

250 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.200 M2, SP: 162-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.800 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.600 M2, SP: 160-23

70 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.600 M2, SP: 160-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 159-23

80 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2, SP: 159-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.700 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.100 M2, SP: 155-23

120 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.100 M2, SP: 155-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2.100 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

Liên hệ