Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

Đồng Nai

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 9.700 M2, SP: 99-23

3,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 9.700 M2, SP: 99-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai

Diện tích: 9.700 M2

Quận/huyện: Nhơn Trạch - Đồng Nai

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, ĐA DẠNG DIỆN TÍCH, SP: 35-23

90.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI, ĐA DẠNG DIỆN TÍCH, SP: 35-23

Cho thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp Đồng Nai

Diện tích: 35.000 M2

Quận/huyện:

CHO THUÊ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 10.500 M2, SP: 20-0522

3,2 USD/M2

CHO THUÊ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XÉO, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 10.500 M2, SP: 20-0522

Cho thuê xưởng khu công nghiệp Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai, diện tích nhà xưởng: 10.500 m2 nằm trong khuôn viên rộng 20.000...

Diện tích: 10.500 M2

Quận/huyện: TRẢNG BOM

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

40.000 đồng/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 1.500 M2

Chính chủ cần cho thuê trong khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, diện tích nhà xưởng: 1.500 m2 nằm trong klhuôn viên rộng 1...

Diện tích: 1.500 M2

Quận/huyện: Biên Hòa - Đồng Nai

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

3,5 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Tam Phước Đồng Nai, diện tích nhà xưởng: 30.000 m2 nằm trong khuôn...

Diện tích: 30.000 m2

Quận/huyện: Biên Hòa - Đồng Nai

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

3,5 usd/m2

CHO THUÊ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI, DIỆN TÍCH: 30.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai, diện tích nhà xưởng: 30.000 m2 trong khuôn viên...

Diện tích: 30.000 m2

Quận/huyện: Biên Hòa - Đồng Nai

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC, ĐỒNG NAI

3.2 usd / m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG NAI

32 usd / m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

35 usd / m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

38 usd /m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH

38 usd /m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH

3.0 usd / m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH

32 usd / m2

Liên hệ