Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ NGOÀI KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 111-23

3,2 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 30.000 M2, SP: 111-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 30.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.500 M2, SP: 110-23

210 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.500 M2, SP: 110-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.600 M2, SP: 107-23

2,7 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 9.600 M2, SP: 107-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 9.600 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2, SP: 105-23

2,8 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 4.200 M2, SP: 105-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 4.200 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 103-23

140 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2, SP: 103-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 2.400 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.500 M2, SP: 100-23

190 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 5.500 M2, SP: 100-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VSIP 1, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 9.000 M2, SP: 95-23

3,6 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VSIP 1, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 9.000 M2, SP: 95-23

Cho thuê nhà xưởng Vsip 1, Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 5.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 88-23

100 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 88-23

Cho thuê nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương

Diện tích: 5.000 M2

Quận/huyện: Bàu Bàng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 19.000 M2, SP: 75-23

2,7 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, KHUÔN VIÊN: 19.000 M2, SP: 75-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 10.000 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2, SP: 72-0423

3 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2, SP: 72-0423

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 4.000 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 70-23

50.000 Đ/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.500 M2, SP: 70-23

Cho thuê nhà xưởng tại Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 1.500 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 64-23

60 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 64-23

Cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Thuận An

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG: 14.000 M2, SP: 63-23

2,5 USD/M2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIÊN TÍCH XƯỞNG VÀ VĂN PHÒNG: 14.000 M2, SP: 63-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 14.000 M2

Quận/huyện: Bắc Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 16.000 M2, SP: 61-23

30.000 USD/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH KHUÔN VIÊN: 16.000 M2, SP: 61-23

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 11.300 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 44-23

38 TRIỆU/THÁNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.200 M2, SP: 44-23

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương

Diện tích: 1.200 M2

Quận/huyện: Tân Uyên

Liên hệ