Nhà Xưởng Miền Đông, Địa Ốc Cao Phát Kính Chào Quý Khách

  • diaoccaophat@gmail.com  diaoccaophat@gmail.com  
  • 0917719789  Hotline:  0917719789
Nhà Xưởng Miền Đông

CHO THUÊ NGOÀI KCN

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.000 M2

2,5 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 6.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích: 6.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 9.000 m2. Nhà xưởng...

Diện tích: 6.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH MỸ TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 45.000 M2

2,5 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH MỸ TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 45.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích khuôn viên rộng: 45.000 m2, bao gồm 4 phân xưởng với...

Diện tích: 45.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ XƯỞNG DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17.000 M2

80.000 đồng/m2

CHO THUÊ XƯỞNG DĨ AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 17.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Dĩ An, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 17.000 m2 nằm trong khuôn viên đất rộng:...

Diện tích: 17.000 m2

Quận/huyện: Dĩ An - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 37.000 M2

2,8 usd/ m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 37.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Bàu Bàng, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 20.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 37.000...

Diện tích: 37.000 m2

Quận/huyện: Bàu Bàng- Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 26.000 M2

2.6 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 26.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 26.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng 45.000...

Diện tích: 26.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.800 M2

2,7 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.800 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 4.800 m2 nằm trong khuôn viên đất:...

Diện tích: 4.800 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2 VÀ 2.400 M2

2,5 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.200 M2 VÀ 2.400 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Thuận An, Bình Dương, bao gồm 2 nhà xưởng, diện tích nhà xưởng 1: 2,200 m2, diện...

Diện tích: 2.200 m2 và 2.400 m2

Quận/huyện: Thuận An - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2

3 usd/m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 4.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng từ 1.500m2 đến 4.000 m2 trong khuôn viên...

Diện tích: 4.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.050 M2

55 triệu/tháng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 1.050 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 1.050 m2. Nhà xưởng cho thuê đã qua sử...

Diện tích: 1.050 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.000 M2

45 triệu/tháng

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH NHÀ XƯỞNG: 1.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương. Nhà xưởng đã qua sử dụng nhưng vẫn kiên cố, có thể...

Diện tích: 1.000 nm2

Quận/huyện: Tân Uyên-Bình Dương

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 24.000 M2

2,8 usd/ m2

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 24.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê nhà xưởng Dầu Tiếng, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 24.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng...

Diện tích: 24.000 m2

Quận/huyện: Dầu Tiếng - Bình Dương

CHO THUÊ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

120 triệu / tháng

CHO THUÊ XƯỞNG BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 2.300 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê xưởng Bến Cát, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 2.300 m2. Nhà xưởng cho thuê mới 100%, phù...

Diện tích: 2.300 m2

Quận/huyện: Bến Cát - Bình Dương

CHO THUÊ CỤM NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 50.000 M2

2,8 usd/ m2

CHO THUÊ CỤM NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 50.000 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê cụm nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 50.000 m2 nằm trong khuôn viên rộng:...

Diện tích: 50.000M2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ CỤM NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

2,3 usd/ m2

CHO THUÊ CỤM NHÀ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Công ty chúng tôi câng cho thuê cụm nhà xưởng Tân Uyên, Bình Dương, bao gồm 3 nhà xưởng. Nhà xưởng cho thuê được xây mới...

Diện tích: 20.000 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

CHO THUÊ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.880 M2

3 usd/m2

CHO THUÊ XƯỞNG TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG, DIỆN TÍCH: 5.880 M2

Công ty chúng tôi cần cho thuê xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, diện tích nhà xưởng: 5.880 m2 nằm trong khuôn viên rộng: 7.200...

Diện tích: 5.880 m2

Quận/huyện: Tân Uyên - Bình Dương

Liên hệ